Kurzy pohybové terapie 2019 

Termín 24.4.-28.8. 2019, úterý 19:00-21:00 – 6 lekcí

Termín 15.1.-9.4. 2019 , úterý 19:00-21:00 (úterý 5.2. lekce není) OBSAZENO

Cena 12 lekcí 4000,00 Kč (2 lekce zdarma), 6 lekcí 2000,00 Kč (1 lekce zdarma) V ceně je zahrnuto občerstvení, pomůcky, pohybová praxe a teorie. Rezervace je platná až po uhrazení zálohy 50% kurzovného nejpozději jeden měsíc před zahájením kurzu na účet 2106221863/2700. Cena za jednotlivou lekci: 400 Kč.

Limitovaný počet max. 10 studentů

Jestliže naše činnost bude osvobozena od zbytečné námahy, budeme vše vykonávat daleko snadněji a současně se bude sama sebou zvyšovat naše citlivost a rozlišovací schopnost, což bude mít za následek další zvýšení našeho pocitu snadnosti a lehkosti.

Naučím vás jak změnit namáhavé pohyby v pohyby správné, tzn. takové, které jsou lehké a plynulé. Jak procítit ideální dráhu pohybu, pro kterou je potřeba zorganizovat tělo takovým způsobem, aby se naše kosti mohly po této ideální dráze pohybovat. Jestliže se nám to podaří bude naše síla svalů řízena kostmi a energie vycházející ze svalů bude přeměněna v užitečnou práci.

Lehké pohyby mají velký význam. Pohyb povedeme přes vlastní vnímání k jeho vědomému řízení. Starý pohybový a myšlenkový vzorec může být nahrazen novým pro tělo prospěšným.

Naše pozice budou jak měkké, jemné a lehké…tak pevné a pružné. Dech bude našim průvodcem a pomocníkem při rozpouštění a zjemňování našich zatvrdlin.

Co Vám kurz pohybové terapie přinese:

 1. pocit lehkosti a uvolnění
 2. zlepšení vzpřímeného postoje a dýchání
 3. snížení bolesti a pohybových omezení
 4. zlepšení pružnosti, koordinace a rovnováhy
 5. zvýšení vitality a efektivnější nákladání s energií
 6. lehkost a eleganci pohybu
 7. kvalitnější kinestetické vědomí
 8. prevenci proti opotřebení pohybového systému
 9. zlepšení sportovních výkonů
 10. rozvoj pohybových a uměleckých dovedností
 11. zlepšení mentálních schopností a soustředění
 12. porozumění sám sobě
 13. zlepšení životního pocitu i celkové kvality života