Cena 1800,00 Kč – 6 lekcí/120min

Naučím vás jak změnit namáhavé pohyby v pohyby správné, tzn. takové, které jsou lehké a plynulé. Jak procítit ideální dráhu pohybu, pro kterou je potřeba zorganizovat tělo takovým způsobem, aby se naše kosti mohly po této ideální dráze pohybovat. Jestliže se nám to podaří bude naše síla svalů řízena kostmi a energie vycházející ze svalů bude přeměněna v užitečnou práci.

Jestliže naše činnost bude osvobozena od zbytečné námahy, budeme vše vykonávat daleko snadněji a současně se bude sama sebou zvyšovat naše citlivost a rozlišovací schopnost, což bude mít za následek další zvýšení našeho pocitu snadnosti a lehkosti.

Lehké pohyby mají velký význam. Pohyb povedeme přes vlastní vnímání k jeho vědomému řízení. Starý pohybový a myšlenkový vzorec může být nahrazen novým pro tělo prospěšným.

Naše pozice budou jak měkké, jemné a lehké…tak pevné a pružné. Dech bude našim průvodcem a pomocníkem při rozpouštění a zjemňování našich zatvrdlin.

Limitovaný počet uchazečů 8-10 osob.