FUNKČNÍ JÓGA – Komplexní pohled na pohyb a dech

Velmi jemným a nenásilným způsobem Vás naučím jak si každý sám v sobě může znovu objevit svůj přirozený a vědomý pohyb.

Podrobněji se podíváme na pohyb těla a plynulost dechu. Budeme se stále vracet k základům pro pochopení svých potřeb, omezení a možností, na kterých pak bude s radostí a lehkostí stavět.

Jóga je výborný nástroj pro uvědomění si sám sebe. Účinky jógy tedy daleko přesahují naši tělesnou stránku. Pozitivně působí na činnost vnitřních orgánů, centrální nervový systém i psychiku. Nedílnou a podstatnou součástí při jógové praxi je znalost anatomie pohybu lidského těla, jak funguje, jak na sebe vše navazuje, jak se vše vzájemně ovlivňuje. Díky znalosti anatomie pohybu lidského těla chápeme souvislosti. 

Zaměříme se zejména na držení těla a jeho pohybovou koordinaci. Pohyb povedeme přes vlastní vnímání k jeho vědomému řízení. Pohyb těla každého účastníka bude naveden rukama lektora, kdy dochází k vědomému procítění jeho směru a kvality. Starý pohybový vzorec může být nahrazen novým pro tělo prospěšným. Skrze uvědomění si svého těle, dochází k odkrytí zaběhnutých pohybových vzorců, teprve tehdy může začít docházet k reorganizaci buněk.

Kurz je určený všem, kteří se zajímají o správně vedený pohyb, chtějí se zbavit bolestí páteře a kloubů, nebo chtějí od bolesti pomoci druhým. Vhodný pro začátečníky i lektory pohybu.

Limitovaný počet uchazečů 8-10 osob zajistí individuální přístup, kde je možný prostor k zodpovězení konkrétních dotazů i k diskuzi. Naučíte se sestavu, která posílí i protáhne celé vaše tělo, zbaví vás bolestí, zároveň zlepší funkci vnitřních orgánů a zklidní mysl.

Práce s trupem, nastolení stability&mobility, zpevnění hlubokého stabilizačního systému, nácvik trojrozměrného pohybu trupu, protažení zkrácených struktur a posílení oslabených. Práce s dolní končetinou a její vliv a postavení pánve a naopak. Práce s ploskou nohy, horní končetinou a pletencem ramenním. Stabilita lopatky a její vliv na kvalitu pohybu v ramenním kloubu. Práce s oporou a klenbou ruky. Začlenění do sestavy i všedních činností.

Cílem kurzu je naučit se vnímat své tělo, a to nejen během cvičení, ale i v průběhu dne, změnit nenásilným způsobem své pohybové návyky a tím zlepšit celkový stav pohybového aparátu.