S propojením fyzioterapeutického konceptu Spiraldynamik® a s principy fasciálního tréninku. Inspirováno Feldenkreisovou metodou.

Středa 01.11.-06.12. od 19:00-21:00

Cena 1500,00 Kč – 6 lekcí/120min

Naše tělo se pohybuje trojrozměrně a tímto pohybem je tvarováno. Spiraldynamik dbá na přesnou koordinaci pohybu tak, aby byla v našem těle nastolena svalová rovnováha, která pomáhá vytvořit v páteři a kloubech bezpečný prostor pro pohyb a tím zlepšuje funkci pohybového aparátu. Díky tomu působí na naše tělo terapeuticky (odstranění bolesti) i esteticky (vylepšení držení těla včetně plochých nohou) Spiraldynamik – jóga vás naučí jak správně používat svoje tělo, aby bylo zdravé do vysokého věku. Fasciální jóga vytváří dynamickou a funkční jógovou praxi – navrátí Vašemu tělu pružnost, sílu, jemnost a stabilitu.

Budeme pracovat s trupem – hlava a pánev pracují proti sobě. Navození stability – která je dobrým předpokladem pro mobilitu. Zpevnění hlubokého stabilizačního systému (pánevní dno, bránice, břišní svaly, zádové svaly). Nácvik trojrozměrného pohybu trupu – rovnovážné postavení a centrace páteře, pánve, kloubů – tzn. používat správně svaly a mít prostor v kloubech a páteři. Protažení zkrácených struktur a posílení oslabených. Zdokonalení pohybu a použití ve složitějších pozicích, práce s dolní končetinou a její vliv a postavení pánve a naopak. Práce s ploskou nohy,  s horní končetinou a pletencem ramenním. Stabilita lopatky a její vliv na kvalitu pohybu v ramenním kloubu. Práce s oporou a klenbou ruky. Začlenění do sestavy i všedních činností.

Cílem kurzu je naučit se vnímat své tělo, a to nejen během cvičení, ale i v průběhu dne, změnit nenásilným způsobem své pohybové návyky a tím zlepšit celkový stav pohybového aparátu, což má pozitivní vliv nejen z hlediska terapeutického ale i estetického.