Cena 1800,00 Kč – 6 lekcí/120min

Zaměříme se zejména na držení těla a jeho pohybovou koordinaci. Pohyb povedeme přes vlastní vnímání k jeho vědomému řízení. Pohyb těla každého účastníka bude naveden rukama lektora, kdy dochází k vědomému procítění jeho směru a kvality. Starý pohybový vzorec může být nahrazen novým pro tělo prospěšným.

Kurz je určený všem, kteří se zajímají o správně vedený pohyb, chtějí se zbavit bolestí páteře a kloubů, nebo chtějí od bolesti pomoci druhým. Vhodný pro všechny úrovně.

Limitovaný počet uchazečů 8-10 osob zajistí individuální přístup, kde je možný prostor k zodpovězení konkrétních dotazů i k diskuzi. Naučíte se sestavu, která posílí i protáhne celé vaše tělo, zbaví vás bolestí, zároveň zlepší funkci vnitřních orgánů a zklidní mysl. 

Budeme pracovat s trupem – hlava a pánev pracují proti sobě. Navození stability – která je dobrým předpokladem pro mobilitu. Zpevnění hlubokého stabilizačního systému (pánevní dno, bránice, břišní svaly, zádové svaly). Nácvik trojrozměrného pohybu trupu – rovnovážné postavení a centrace páteře, pánve, kloubů – tzn. používat správně svaly a mít prostor v kloubech a páteři. Protažení zkrácených struktur a posílení oslabených. Zdokonalení pohybu a použití ve složitějších pozicích, práce s dolní končetinou a její vliv a postavení pánve a naopak. Práce s ploskou nohy,  s horní končetinou a pletencem ramenním. Stabilita lopatky a její vliv na kvalitu pohybu v ramenním kloubu. Práce s oporou a klenbou ruky. Začlenění do sestavy i všedních činností.

Cílem kurzu je naučit se vnímat své tělo, a to nejen během cvičení, ale i v průběhu dne, změnit nenásilným způsobem své pohybové návyky a tím zlepšit celkový stav pohybového aparátu, což má pozitivní vliv nejen z hlediska terapeutického ale i estetického.

V ceně jsou materiály, pomůcky, nácvik, navedení i opravy nesprávného držení těla, pitný režim.